Szociális alapszolgáltatások

 

Étkeztetés

 

Biztosítjuk azoknak a szociálisan rászorultaknak, legalább napi egyszeri meleg étkezését, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

       60 évet meghaladó korú,
       tartós beteg, mozgásában, önellátásában akadályozott,
       fogyatékos, pszichiátriai beteg,
       szenvedélybeteg, vagy
       hajléktalan személyek esetében.

 

Szükség esetén az ételt házhoz szállítjuk.

 

A szolgáltatás térítésköteles.

 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.
Tel: 311-102, 510-355
E-mail: alapszolg@szocialiskozpont.hu

 

Házi segítségnyújtás

 

 Biztosítjuk az ellátott saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Biztosítjuk:

       az alapvető gondozási-, ápolási feladatok elvégzését,

       az önálló életvitel fenntartásában (segítségnyújtás a háztartás vitelében, bevásárlás, mosás, gyógyszerkiváltás), az ellátott és lakókörnyezete higiéniás (fürdetés, takarítás) körülményeinek megtartásában való közreműködést,

a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást

 

Marcali, Dózsa Gy. u. 9.
Tel: 311-102, 510-355
E-mail: alapszolg@szocialiskozpont.hu

 

 

Támogató Szolgálat

 

Célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 

Feladatunk:

Ø                 Tanácsadás:

     Információnyújtás, ügyintézés,  

társadalmi beillesztést  

segítő szolgáltatásokhoz való

hozzájutás biztosítása.

              Személyi segítő szolgálat:

Érdekképviselet, jelnyelvi

tolmácsszolgálat elérhetőségének  

biztosítása,szociális és egyéb

szolgáltatásokhoz való hozzájutás

segítése, kapcsolatkészség javítása,

családi kapcsolatok erősítése.

                  Szállító szolgálat:

     Az alapvető szükségletek kielégítését

     segítő szolgáltatásokhoz és

     közszolgáltatásokhoz való hozzájutás

     biztosítása speciálisan felszerelt autó  

     segítségével.

 

A szolgáltatás térítésköteles.

 

Marcali, Szigetvári u. 1.

Tel: +36/85/310-055