Közösségi pszichiátriai ellátás

 

A szolgáltatást az alábbi településeken nyújtjuk:

Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs településeken.

A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, ingyenes, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

Szolgáltatásaink:

 • Problémamegoldó beszélgetésekben,
 • Önellátási képesség javításában,
 • Tájékoztatásban,
 • Információnyújtásban,
 • Érdekképviseletben,
 • Tanácsadásban,
 • Lakókörnyezetben történő segítségnyújtásban,
 • Szabadidős programok szervezésében,
 • Szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, tájékoz-tatásban,
 • Segítségnyújtás a terápia követésében,
 • Segítség a szakellátó hellyel való kapcsolattartásban.

Hogyan történik a közösségi ellátás biztosítása?

Az ellátást az intézmény szakképzett közösségi gondozók és közösségi koordinátor alkalmazásával szervezi.
A közösségi gondozó munkájába bevonja 

 • az ellátott lakókörnyezetében megtalálható önkéntes segítőket, így különösen a családtagokat, szomszédokat és egyéb, az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közreműködőket,
 • szükség esetén az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményeket.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról a dokumentumtárból, illetve beszerezhető az intézményben a közösségi ellátás vezetőjénél.

A szolgáltatás igénybe vehető:

Hétfő – Csütörtök: 745–1615
Péntek: 745–1345

 

Igénybevétel helye, módja:

Vezető: Ernyes Ella
Cím: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.
Telefon: 85/310-055
Mobil: +36 30 349-62-13
E-mail: jelzorendszer@szocialiskozpont.hu