Nappali ellátás

 

Ellátási terület: Marcali, Kelevíz, Sávoly, Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, Csákány, Szőkedencs, Somogysámson, Nemesvid és Somogysimonyi.

Marcali városban két telephelyen működik Idősek Nappali ellátása:

 • Noszlopy utcai nappali ellátás      Noszlopy u. 1.      férőhely: 30 fő
 • Szigetvári utcai nappali ellátás    Szigetvári u. 1.     férőhely: 20 fő

Nyitva tartás:

Hétfő-Csütörtök: 7:30- 16:00-ig
Péntek: 7:30- 13:30-ig

Nappali ellátást igényelheti, aki 18. életévét betöltötte:

 • egészségi állapota vagy idős kora miatt mentális és szociális támogatásra szorul
 • önmaga ellátására részben képes.

A klubellátás lehetőséget biztosít az étkeztetésben részesülőknek, hogy helyben elfogyaszthassák az ebédet. Az I. számú Idősek Klubjában reggelit és vacsorát teljes térítés mellett igényelhetnek.

Intézményeinkben lehetőség nyílik:

 • napi- és havi lapok olvasására (Somogyi Hírlap, Szabad föld, Praktika magazin)
 • tornára- mindenkinek képességeihez mérten
 • televízió, DVD, videó nézésére, rádió hallgatására (saját video állomány)
 • igény szerint szabadidős programokat szervezünk (városi rendezvények látogatása, kirándulás)
 • megemlékezünk a jeles napokról, ünnepekről (névnap, születésnap, ünnepek, néphagyomány szerint jelentős napok)
 • egészségügyi ellátás keretében lehetőséget biztosítunk vérnyomás- és vércukormérésre, a szakellátásokhoz való hozzájutás érdekében időpontot kérünk
 • segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében, nyomtatványok kitöltésében
 • életvitelre, életvezetésre vonatkozóan tanácsot adunk
 • mozgókönyvtár szolgáltatás a városi könyvtárral együttműködve
 • ingyenes internetezési lehetőség

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatványok jobboldalt a dokumentumtárból letölthetők, illetve beszerezhetők az intézményekben is.

 

Az ellátás igényelhető szóban és írásban:
Bereczk Bernadett
8700 Marcali, Noszlopy u. 1.
Tel: +36/85/311-078
E-mail: idosotthon@szocialiskozpont.hu