Idősek Otthona

 

 

Ellátási terület: Marcali.

Az Idősek Otthona és Gondozóháza 1989.-ben, mint szállást biztosító Idősek Klubja kezdte meg működését 10 férőhellyel.
Jelenleg 22 fő részére nyújt tartós bentlakásos ellátást.

Tartós bentlakásos ellátásba azok a személyek vehetők fel:

  • a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötték és rendszeres fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igényel egészségi állapotuk
  • napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkeznek, melyet az intézményvezető bírál el jogszabályban meghatározott szempontok alapján
  • az igénylővel az ellátás igénylésekor legalább 1 éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére, fogyatékos közeli hozzátartozója
  • szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését vállaló személy

 

Ellátási körülmények:

Az elhelyezést öt kétágyas és négy háromágyas szobában tudjuk biztosítani, nővérhívó rendszer kiépített.
Közösségi együttlétre az étkezőben és a társalgóban van lehetőség, jó időben az intézmény előtti terasz, ill. a magas fák kellemes időtöltést biztosítanak.
Tisztálkodni a nemenként kialakított mosdókban, zuhanyzókban lehet.
Az intézmény nyitott, az ellátottak sétálhatnak, képességeikhez, egészségi állapotukhoz mérten intézhetik ügyeiket, de látogatót is fogadhatnak.
Az intézményi élet szabályait a házi rend tartalmazza.

Szolgáltatásaink:

  • napi 3-szori étkezés (Helvécia Étterem)
  • azoknak, akik nem rendelkeznek megfelelő minőségű és mennyiségű saját ruházattal, a teljes körű ellátás részeként az intézmény biztosítja ezt
  • ruházat, ágynemű mosása, javítása
  • egészségügyi ellátás: intézmény orvosa heti 1-szer 4 órában tart rendelést, szakorvoshoz szállítás, ill. kísérés szükség szerint, gyógyszeradagolás, az intézmény keretei között megoldható gyógykezelés
  • gyógyászati segédeszköz ellátás keretében az intézmény biztosítja a vényre felírt testtávoli segédeszközt
  • mentálhigiénés ellátás: személyre szabott bánásmód, a konfliktushelyzetek elkerülése érdekében egyéni és csoportos megbeszélés, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetősége, gondozási, illetve ápolási tervek megvalósítása, a hitélet gyakorlásának lehetősége, az intézményen belüli és kívüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának és működésének segítése.

Egyéb szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe: fodrász, manikűr, pedikűr, intézményi autó.

Térítési díj 2023.01.01-től:

Tartós férőhelyen (idősek otthona):

intézményi térítési díj: 4370 Ft/ nap
személyi térítési díj: jövedelem 80 %-a/ hó

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatványok a dokumentumtárból (jobboldalt) letölthetők, illetve beszerezhetők az intézményben is.

Az ellátás igénybe vehető szóban és írásban:
Bereczk Bernadett
8700 Marcali, Noszlopy u. 1.
Tel: 85/311-078
E-mail: idosotthon@szocialiskozpont.hu