Támogató Szolgálat

 

A szolgáltatást az alábbi településeken nyújtjuk:

Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs településeken.

A támogató szolgálat célja elsősorban a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A támogató szolgálat elsődleges célcsoportja:

 • Siketek és nagyothallók
 • Vakok és gyengén látók
 • Autisták
 • Mozgásszervi fogyatékosok
 • Értelmileg akadályozottak
 • Halmozottan fogyatékosok

A szolgáltatást igénybe vehetik nem rászorult személyek is.

Szolgáltatásaink:

 • Mindennapi életvitel megszervezése,

 • Segítségnyújtás szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, tájékoztatásban,

 • Segítségnyújtás a mindennapi szükségletek (fizikai, mentális, szociális) kielégítésében pl.: mozgásban, intézményekbe való eljutásban, bevásárlásban, ügyintézésben, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésében,

 • Segítségnyújtás gyógyszerezésben, terápia megtartásban,

 • Szállítási feladatok az alapvető szükségletek kielégítése érdekében (szakrendelésre, egészségügyi-, oktatási intézménybe, közszolgáltatások igénybevételére),

 • Szállítás közben kísérés biztosítása,

 • Információszolgáltatás a fogyatékkal élő személyeket érintő szolgáltatásokról, juttatásokról,

 • Segítségnyújtás az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben.

A támogató szolgálat igénybevétele:

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról a dokumentumtárból, illetve beszerezhető intézményünkben.

2022. szeptember 01-től érvényes térítési díj:

Szociálisan rászorulók esetén a térítési díjak:

 • Szállító szolgálat: 85 Ft/km
 • Személyi segítés: 120 Ft/óra

Szociálisan nem rászorulók esetében:

 • Szállító szolgálat: 330 Ft/km
 • Személyi segítés: 605 Ft/óra

 

Igénybevétel helye, módja:

Vezető: Ernyes Ella
Cím: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.
Telefon: 85/310-055
Mobil: +36 30 349-62-13
E-mail: jelzorendszer@szocialiskozpont.hu