Bölcsőde

A bölcsődei ellátás a Kistérség valamennyi településére kiterjed, amelyek a következők.: (Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs települések közigazgatási területe.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 6:30-tól 17:00-ig. 

 

 

Célkitűzésünk:


A családi élet erősítése, a gyermekek kompetens viselkedésének kialakítása, zavartalan, kiegyensúlyozott testi – lelki és az egészséges, harmonikus érzelmi, értelmi fejlődés kibontakoztatásához a lehetőség biztosítása úgy, hogy szeretettel, alázattal emberi méltóságát tiszteletben tartva közeledünk a ránk bízott gyermekek felé. Törekszünk a családokkal aktívan együttműködni, őket támogatva részt venni a gyermekek személyiségének formálásában. Olyan légkört szeretnénk kialakítani, amelyben még több figyelmet tudunk szentelni a gyermekek egyéniségének, a családok támogatásának. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy nem csak a gyermekek, hanem az őket gondozó felnőttek is jól érezzék magukat, és sajátjuknak érezzék munkahelyüket.


Intézményünk minőségpolitikája:


A 0-3 éves korosztály fejlődésének törvényszerűségeire épülő, a gyermekek adottságait, természetes igényeit figyelembe vevő, biztonságos, szakszerű nevelés-gondozás megvalósítása intézményes keretek között. Nevelési és gondozási céljaink megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtését, a teljesítménykényszer nélküli nevelést és a sokoldalú képességfejlesztést.
Olyan családbarát bölcsődét kívánunk működtetni, ahol:
• a gyermekek folyamatosan érzik a kisgyermeknevelő okos szeretetét, tapasztalják segítőkészségét,
• amelynek felszereltsége biztosítja a gyermekek örömteli játékát, fejlesztését, ismeretszerzését szabadon választott játékos tevékenység által.
• megfelel a szülők igényeinek, a fenntartó is elégedett az ellátás minőségével.
Nevelői módszerünkben a pozitívumokra törekvés, elismerés a döntő. A tervezett programok kapcsolódnak az évszakokhoz, ünnepekhez. Megteremtik az egyes ünnepek hangulatát, légkörét, élményekhez juttatják a gyermekeket.


Kisgyermeknevelőink, érettségire épülő csecsemő és kisgyermekgondozó, szakgondozó, kisgyermeknevelő és csecsemő és kisgyermek gondozói képesítéssel, főiskolai végzettséggel rendelkeznek. Dajkáink, bölcsődei dajka képzettséggel dolgoznak.
Minden csoportnak a gyermekek szükségletéhez igazított, folyamatos és rugalmas napirendje van, amely biztosítja a nyugodt nevelés-gondozás feltételeit, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A bölcsődébe kerülő gyermekek beilleszkedését a „saját nevelőnő” rendszer segíti, mely a személyi állandóság elvén nyugszik. A gyermeket a saját nevelőnő szoktatja be és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a nevelőnője. Így több odafigyelés jut minden gyermekre, egyéni igényeire, szokásaira.


Beszoktatás sorrendje:


A gyermekek nem egyszerre jönnek a bölcsibe. Általában csoportszobánként hetente egy új kisgyermeket fogadunk. Az első találkozáskor kiválasztják a jelet, információt cserélnek szülő és a kisgyermeknevelő. Lesz üzenőfüzet, abba belekerülnek a bölcsi adatai, elérhetőségei, gyermek adatai, szülő adatai, elérhetőségei, kinek adható ki a gyermek. 14 éves kor feletti személynek adható oda csak a kicsi. Ki a gyermek háziorvosa, különleges érzékenységek, allergiák. Szülő ír egy jellemzést a gyermekről.


Beszoktatás folyamata:

 • 1. nap 10:30-ra hívjuk a családokat, akik 1-1.5 órát töltenek el a bölcsődében. Első nap már felajánljuk az ebédet is a kicsinek. Rugalmasan kezeljük ezt az időszakot.

 • 2. nap Ekkor is 1-2 órát maradnak a csoportban. Ha a gyermek jól érzi magát,maradhat is egy kicsit tovább, de figyelembe kell venni a csoport érdekeit is.

 • 3. nap 9:30-12-ig tartózkodnak szintén ebéddel bezárólag. A gyermek igényeit szemelőt tartva ekkor már felajánljuk a szülőnek, hogy menjen ki a szobából.

 • 4. nap 9-12-ig hívjuk a családokat. A szülő elköszön a gyermektől és átadja a kicsit a nevelőnőnek. A szülőt, ha a gyermek nem sír, akkor elengedjük haza, ha sír a kicsi, akkor megkérjük anyukát, hogy egy kicsit várakozzon kint az átadóba, és ha továbbra is vigasztalhatatlan lesz a pici, akkor visszahívjuk őt.

 • 5. nap 8:30-ra kérjük a gyermeket, ekkor kínáljuk meg reggelivel.

 • 6. nap Ugyanaz, mint 5. nap, mert 2 nap kimaradt.

 • 7.-8. nap Ezeken a napokon van először ággyal megkínálva a gyermek. A nevelőnő ágyhoz kíséri őt és megkéri, hogy próbálja ki az új, saját jellel ellátott fekhelyét.

 • 9.-10. nap Felkínáljuk az altatást. A nevelőnő megkéri a kicsit, hogy feküdjön le, és ő mellé ülve megpróbálja őt álomba simogatni.


Bölcsődei beíratás:

A bölcsődei beíratás, minden évben, május hónapban hirdetjük meg a következő nevelési évre.


Ebben az időben, azokat a kisgyermekeket kell beíratni, akik felvételét az adott nevelési évben kérik a szülők vagy a törvényes képviselők. A felvétel egész évben folyamatos, de az év közben jelentkezőket csak férőhely megüresedés esetén áll módunkban felvenni.


A bölcsődei felvételhez a kérelmet és a munkáltató igazolást ez oldalon jobboldalt a Dokumentumtárból tölthetik le.

A bölcsődénkben, csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni.A gondozásért, külön térítési díjat, ebben az évben nem kell fizetni.Az étkezési térítési díj naponta 483 Ft.

 

Mire van szüksége a gyermeknek a bölcsődében.

Elsősorban édesanya, édesapa őszinte szeretetére, türelmére, ami az itt tartózkodás ideje alatt is érezhető!


Beszoktatáskor kérünk:

 • 2 db kisméretű füzet
 • 3 db textil pelenkát, 2 db popsi törlőt, popsi kenőcsöt, 1 csomag pelenkát, 1 csomag 40X60-as nejlon zacskót, 3db textil előkét, 1 csomag sebtapaszt
 • Váltó ruházat: váltó szandál több kapcsos, ami a bokát tartja, 2 póló, 2 nadrág, 2 body (hosszú és rövid ujjú) vagy trikó, 2 nadrág, 2 bugyi szobatisztaság esetén, 2 pulcsi. A váltó ruha cseréjéről a szülőnek kell gondoskodnia
 • Havonta kérünk: papírzsebkendőt és szalvétát
 • Otthonról hozott kis méretű alvóka, ami puha és amivel aludni is lehet  
 • Ágyneműt huzattal, lepedőt

A gyermek érdekében kiemelt fontosságú a család és a bölcsőde jó együttműködése.

A család és a bölcsőde kapcsolattartásának formái:

 • Napi kapcsolattartás, tájékoztatás érkezéskor, távozáskor
 • Szülői értekezletek, szülőcsoportos megbeszélések.
 • Családi programok (édesanyák ünnepe, gyermeknap, adventi készülődés, húsvéti tojásfestés)
 • Facebook zárt csoport

A bölcsődébe csak egészséges kisgyermek hozható. Betegséget követően a gyermeket, csak orvosi igazolás ellenében lehet ismételten közösségbe hozni.


Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermek hiányzását, az étkezés lemondása érdekében szíveskedjenek minél előbb, de legkésőbb aznap 8:30- óráig bejelenteni. Az étkezés lemondását, a bejelentést követő naptól tudjuk érvényesíteni.
Bölcsődénkben konyha működik, ahol helyben készítik az ételeket. A korszerű táplálkozás elveinek megfelel a változatos étrend, összeállításánál odafigyelünk az idényszerűségre, a gusztusos tálalásra, íz és színharmóniára.


Elérhetőség:

Bölcsődevezető: Pápai Éva

Cím: Marcali, Katona J. u. 3.

Tel: +36 85 312-452

E-mail: bolcsode[kukac]szocialiskozpont[pont]hu